در این گزارش سعی شده است تا شرایط و مقررات دریافت تسهیلات 7 میلیون تومانی خودرو از سوی بانک ملی را معرفی کنم.

نحوه محاسبه سود وام


ادامه مطلب