شهر اندیشه با وسعت 1495 هکتار به صورت مثلثی واقع در غرب استان تهران در شهرستان شهریار در فاصله 30 کیلومتری شهر تهران، 3 کیلومتری شمال غربی شهر شهریار و 7 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرج می باشد. و به لحاظ دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی منطقه از جایگاه و موقعیت سوق الجیشی ویژه ای برخوردار است.


ادامه مطلب